Jogi információk

 

Szerzői jogok:
A naturhome.hu honlapon található valamennyi információ a Naturhome Kft. szellemi tulajdona, a tartalmak, szövegek, kérdőívek, grafikák és egyéb anyagok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek. A honlapon elérhető tartalmak (szerzői művek) bármilyen felhasználása engedélyköteles; a felhasználás engedélyezésére a Naturhome Kft., mint Jogosult rendelkezik a szükséges jogokkal.

 

A felhasználási engedélyt Jogosult jelen felhasználási feltételek útján adja meg:

A www.naturhome.hu honlap használatával, a honlapon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

Felhasználó saját működése jogszerűségének ellenőrzése körében díjfizetés nélkül felhasználhatja (többszörözheti) a honlapon elérhető műveket.

Amennyiben azonban Felhasználó egyéb célokra vagy terjedelemben (így különösen szervezeteknek, médiáknak történő szolgáltatásnyújtás keretében) használja fel a honlapon elérhető bármely szerzői művet, úgy 17 000 Ft/nap/mű+Áfa, 17 000 Ft/nap/kép+Áfa összegű jogdíj megfizetésére köteles. Felhasználó a jogdíjat havonta utólag, az 11795009-20009159 számú bankszámlaszámra történő átutalással köteles megfizetni.

Felhasználó köteles bejelenteni Jogosultnak a szerzői művek bármilyen módon történő felhasználását; melyhez a Jogosult a felhasználás körülményeit megismerve nem köteles hozzájárulni.

Jogosult azonban abban az esetben is igényelheti Felhasználó jogdíjfizetését, ha Felhasználó e bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

Jelen engedély nem érinti Jogosult fellépési jogát (vagyoni és személyhez fűződő) jogainak védelmében. Jogosult jogsértő felhasználása esetén jogdíj igénye érvényesítése, jogsértés megállapítása és jogosulatlan felhasználás megtiltása, további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében felléphet bírósági úton vagy hatósági eljárásban.

A honlap tartalmát tehát idézni egészben vagy részletekben, termékfotókat közölni kizárólag a Naturhome Kft. írásos beleegyezésével engedélyezett. Mindemellett kifejezetten örülünk neki, ha máshol megjelenik egy cikkünk, írásunk egészben vagy részletekben.

Kérjük, hogy ha szeretné felhasználni valamelyik cikkünket, egyeztessen velünk itt.

 Annyit kérünk csupán, hogy

1. a publikáció előtt hadd nézzük meg az Ön által szerkesztett anyagot

2. A publikáció címe alatt jelenjen meg a mi szerzőnk neve,

3. a cikk végén a forrást így kérjük megjelölni:
"Forrás: naturhome.hu"

Az engedélyezés nem automatikus, minden esetben a Naturhome Kft. előzetes írásos engedélye szükséges, és fenntartjuk az engedély megvonásához való jogot publikáció előtt, közben és után.

 

Adatvédelmi nyilatkozat
A Naturhome Kft. elkötelezett az ügyfelek, vásárlók, olvasók és partnerek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A Honlap meghatározott részeihez való hozzáférés az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött.

A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek.

A Naturhome Kft. nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A Naturhome Kft., mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

A Naturhome Kft. az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

 

Biztonság
A Naturhome Kft. elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.

 

A cookie-k használatáról
A "cookie"-k, vagy "sütik" lehetővé teszik, hogy Önnek egy adott számítógépről csak egyszer kelljen regisztrálnia, majd utána bármikor korlátlanul használhassa a Honlapot. 
A "cookie" egy olyan kis szöveges fájl, amely tulajdonképpen engedélyt kér arra, hogy az Ön számítógépének merevlemez-meghajtójára kerüljön. Ha Ön erre engedélyt ad, akkor a böngészője egy kis fájlban ráteszi a szöveget a meghajtóra.Felelősség vállalás kizárása:
A Naturhome Kft. nem vállal felelősséget a Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért.